תקנון

אינדקס זה נועד לעזור לך להבין את העדכונים החשובים ביותר לשירותים, כפי שמוגדר להלן. תוכל לקרוא את התנאים וההגבלות האלה על ידי הגדרתם לזמינים עבורך, או על ידי קריאתם תוך כדי עדכון מפתח.

השימוש שלך בשירות כפוף למדיניות הפרטיות

האבטחה והזכויות יוצרים, אשר עשויה להתעדכן מעת לעת. אתה תשרוד בתנאים וההגבלות שצוינו, אך אם מסיבה כלשהי התנאים יוכרזו כפסולים או בלתי ניתנים לאכיפה, יתרת תנאים אלה תישאר בתוקף. בשימוש בשירותים אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה וכמשתמש אתה מסכים להיות מחויב אליהם. על ידי הסכמתך לעמוד בתנאים ובכל התנאים הנוספים החלים, אתה מבין ומסכים לאיסוף, השימוש והפרקטיקות המפורטים במדיניות הפרטיות ואתה מסכים ומתחייב שאתה מחויב, ומקבל, את התנאים של שימוש, פרטיות, אבטחה וזכויות יוצרים. אם יש לך שאלות בנוגע למונח או שברצונך ליצור איתנו קשר מסיבה כלשהי, אנא צור קשר עם [email protected].

אתה אחראי לבדיקה מעת לעת של התנאים וההגבלות ששונו או הנוספים שעשויים לכלול את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, אבטחה וזכויות יוצרים ו / או את מדיניות הפרטיות של בינג. לכן עליך לעיין בתנאים שפורסמו בעת השימוש בשירות בכל עת.

כל שימוש במוצרי ענן, כולל שימוש במשתמשי קצה, חייב לעמוד בתנאי מדיניות השימוש והחוק בכל עת. אנא קרא את תנאי השימוש עבור האפליקציות והפלטפורמה ואת כל התנאים המסדירים את השימוש שלך בתנאים אלה לפני השימוש בהם.

אנו מתחייבים כי UGC יעמוד בתנאים ובהגבלות אלה בעת יצירתם ושלא יחולו תנאים והגבלות נוספים

אתה מסכים לקבל הודעה על כל התנאים והמדיניות המתוקנים ברגע שהם פורסמו בשירות ואתה מסכים לכך שהשימוש שלך באתר לאחר שינויים כאלה מהווה הסכמה שלך לתנאי השימוש ולשינויים בתנאים וההגבלות הללו. . המשך השימוש שלך ועמידתך בתנאי השימוש באפליקציות ובפלטפורמה מהווים הסכם עם כל התנאים והתקשורת הללו ומהווים ויתור על זכויותיך וחובותיך במסגרת תנאי שימוש אלה. כל תנאי השימוש בשירותים ותקשורת אלה מהווים הסכם עם כל התנאים וההגבלות המשתנים המסדירים את המשך השימוש שלך בשירות זה. על ידי מילוי ותנאים אלה מחויבים לך, אתה מסכים לבדוק מעת לעת תנאים אלה, אך אינך צריך לעמוד בהם.

אם קיים סתירה בין תנאי התנאים הנוספים הללו

אנו נשלוט על היקף הסכסוך הזה. תנאים נוספים יהוו ויתור מתמשך על זכויותיך וחובותיך על פי תנאי שימוש אלה. אם יש התנגשויות בין התנאים הללו לבין התנאים הנוספים, הם לא נשלטים על ידינו, והם לא ישלחו בכמות העימותים בעתיד.

התנאים הספציפיים לשירות חלים ובנוסף לזכויות ולחובות המתוארות בסעיף זה, גוגל לא תהיה אחראית לכל הפסד אחר, גם אם נגרם עקב סתירה בין תנאי שירות אלה לבין תנאי השירות הספציפיים. .

רישיון זה נועד לאפשר לך להשתמש וליהנות מיתרונות השירותים הניתנים באופן המותר על פי תנאים אלה ומדיניות התנאים הנוספים. רכישה ושימוש בשירותים בתשלום כפופים לתנאי התשלום של פיטביט, הכלולים בתנאים אלה.

תנאים משלימים אלה לא יחליפו את התנאים וההגבלות הנוגעים לשימושך בשירותים או יהיו שונים מהם אלא אם כן צוין אחרת במפורש. תנאים והגבלות נוספים אינם כפופים לשליטת התנאים הכלולים במסמך זה או בקשר לתנאים המפורטים בזאת.

המשך השימוש שלך ו / או השתתפותך בהפעלת השירותים ייחשב כהסכמתך לשינוי תנאים אלה. התנאים וההגבלות התקפים בעת השימוש כפופים לתנאים ולתנאים שפורסמו באותה עת ולא לכל שינוי בתנאים או בתנאים במועד מאוחר יותר.

אתה מסכים שההתחייבויות שלך על פי תנאים אלה יישארו בתוקף גם אם תסיים את חשבונך

אם יש לך חשבון MailerLite, התקופה תימשך עד לסיום החוזה בהתאם לתנאים אלה, המוקדם מביניהם. תנאי השימוש ימשיכו גם לאחר תום תנאי השימוש, למרות שאין לך חשבון Mailchimp בארה"ב, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד או בכל מדינה אחרת. במקרה של דיוור – חשבון אחד בלבד (למשל, חשבון "Mailer Lite") – תקופת השירות הזה עשויה להימשך כל עוד יש לך חשבון דואר, אך לא מעבר לסוף תקופת החשבון הנוכחי שלך.

איך לסחור בשוק ההון

לדוגמה, ניתן לסחור באגרות חוב, אגרות חוב ו- IOU (חברות וממשלות המונפקות בתמורה למזומן) בשווקים הפיננסיים. ניירות ערך הנסחרים בבורסה לצורך החזקת מניות בחברה. ניתן

לקריאה נוספת »

ברוקר

מתווכי מניות המועסקים על ידי חברות תיווך חייבים לסיים את קורס ניירות ערך בקנדה (CSC), את מדריך ההתנהלות והתרגול (CPH) ואת תוכנית ההכשרה של יועצי

לקריאה נוספת »
דילוג לתוכן